فصل تدوین-مهندس جانبازرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوردر نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور ودر غرفه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی حضور یافت .

فصل تدوین-مهندس جانبازرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوردر نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور ودر غرفه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی حضور یافت .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در جریان بازدید مهندس جانباز از غرفه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گزارش کوتاهی از مهمترین پژوهش های انجام شده در دست اجرای شرکت ارائه گردید.
این گزارش می افزاید یکی از این طرحها سیستم سختی گیری آب به روش کریستالیزاسیون در بستر سیالی می باشد این بمنظور حذف سختی از آب بکار میرود که این طرح در دست انجام بوده و توسط محقق طرح گزارش کاملی از فرایند