فصل تدوین- سیزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین  در سال سوم همزمان با 31 اردیبهشت ماه 1399منتشر شد.

فصل تدوین- سیزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹منتشر شد.
برای مشاهد PDF این نشریه لطفا روی فایل زیر راست کلیک فرمایید .

فصل تدوین شماره ۱۳ فصل تدوین ماهنامه  الکترونیکی