محمدرضا ایازی

کمال آموزش و پرورش به شکوفایی انسان و جامعه ای مترقی منجر می‌شود

کمال آموزش و پرورش به شکوفایی انسان و جامعه ای مترقی منجر می‌شود

فصل تدوین-یادداشت/وقتی افلاطون و ارسطو در یونان باستان که مهد تمدن غرب بود گفتند: پرورش بدن باید از کودکی آِغاز شود و آموزش و پرورش اگر به حد کمال فراهم شود نهاد انسان را سامان می دهد وبه کامل شدن و خود شکوفایی انسان و جامعه ای مترقی منجر می‌شود.؛
لیبی در انتظار یک فاجعه بزرگ/ از اجساد رها شده در خیابان تا هزاران مدفون زیر گل و لای

لیبی در انتظار یک فاجعه بزرگ/ از اجساد رها شده در خیابان تا هزاران مدفون زیر گل و لای

فصل تدوین-یک مقام لیبیایی از احتمال تخلیه کامل شهر خبر داد. این در حالی است که هشدارهای مکرر در مورد شیوع بیماری های واگیردار در شهر سیل زده درنه لیبی در نتیجه تجزیه اجساد قربانیان سیل، صادر شده است.؛