تبدیل فضای مقبره الشعرا به محل یللی تللی !

تبدیل فضای مقبره الشعرا به محل یللی تللی !

فصل تدوین- ابوالفضل وصالی : همانطور که در ویدیو مشاهده می شود محوطه ی مسطح صفه ی شمالی مقبره الشعرای تبریز به مکان مناسبی جهت بازی کودکان و تفریح نوجوانان و گاها رفتارهای هنجار شکنانه و محل یللی تللی تبدیل شده است که شأن فرهنگی و تاریخی این مقبره را در جوار امام زاده سید حمزه مورد خدشه قرار می دهد.

سروده ای در رثای سپهبد شهید، سردار حاج قاسم سلیمانی ، تقدیم به روح پاکش

سروده ای در رثای سپهبد شهید، سردار حاج قاسم سلیمانی ، تقدیم به روح پاکش

فصل تدوین-سروده ای در رثای سپهبد شهید، سردار حاج قاسم سلیمانی ، تقدیم به روح پاکش دنیا سنه تای شیر کیمی سرداری تاپامماز نیسگیللی اورک یاره لرین بیرده ساغالماز سولدی گل رخسارین اگر باغ جهاندا مین لاله بیتیب سنین قانیننان کی سولامماز اُلدی بو شجاعتین برابر، عباسیله اما سنه تای هئچ کس عدالت ده اولامماز