انتشار بیست ودومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

انتشار بیست ودومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین

فصل تدوین- بیست ودومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درآخرین روز از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

دریافت فایل
هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس درمهر ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با اول تیرماه ۱۳۹۹منتشر شد. برای مشاهد PDF این نشریه لطفا روی فایل زیر راست کلیک فرمایید . —————————————————————————

چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با سی خرداد ماه سال ۱۳۹۹منتشر شد.

دوازدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

دوازدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

آرمان تبریز دوازدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین  در سال دوم همزمان با 28 فروردین ماه 1398منتشر شد.

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت ۲۷ دی ۱۳۹۸

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت

فصل تدوین-نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 27 دی ماه 1398 منتشر شد.

هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۱۶ آبان ۱۳۹۸

هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 19 آبانماه منتشر شد.

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۸ مهر ۱۳۹۸

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.