رونمایی و شروع بکار بهروب در تبریز

رونمایی و شروع بکار بهروب در تبریز

فصل تدوین-مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزازرونمایی و شروع به کار سامانه جمع آوری پسماند های خشک (بهروب) از اوایل هفته آینده در تبریز خبر داد.