شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به فناوری اینترنت اشیا تجهیز می گردد

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به فناوری اینترنت اشیا تجهیز می گردد

فصل تدوین-رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، گفت: استقرار اینترنت اشیا در برنامه فناوری شرکت قرار دارد. به گزارش خبرنگار ما از تبریز، حمزه تیمورزاده در توضیح این فناوری گفت: اینترنت اشیاء (Internet Of Things) یک سیستم مرتبط با تجهیزات محاسباتی، ماشین های دیجیتالی و مکانیکی است که دارای شناسه منحصر