پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه های جهاد آبرسانی در آذربایجان شرقی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خبرداد:

پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه های جهاد آبرسانی در آذربایجان شرقی

فصل تدوین-مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی، گزارشی از روند اجرایی پروژه های محرومیت زدایی از استان ارائه داد و گفت: پیشرفت کل پروژه در سه شهرستان بیش از 4۵ درصد است.

جامعه

شهر و شهروند

ورزش