انتشار بیست و ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

انتشار بیست و ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین

 فصل تدوین- بیست و ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین همزمان با روز انتخابات در۲۸خردادماه ماه ۱۴۰۰منتشر شد.

دریافت فایل
هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس درمهر ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین اولین روز از شهریور ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین  منتشر شد. ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

فصل تدوین ؛ شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در تیرماه سال 99 منتشر شد.

سیزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سیزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- سیزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین  در سال سوم همزمان با 31 اردیبهشت ماه 1399منتشر شد.

یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین – همزمان با آخرین هفته پایانی سال 98 یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد.

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین –دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد.

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت ۲۷ دی ۱۳۹۸

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت

فصل تدوین-نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 27 دی ماه 1398 منتشر شد.