برای برقراری ارتباط با مدیریت و تحریریه ماهنامه فصل تدوین می توانید از روش های زیر استفاده کنید :

تلفن تماس مستقیم با قائم مقام مدیر مسئول : ۰۹۱۴۱۱۴۵۴۱۶-۰۴۱۳۳۸۵۸۴۲۷

ایمیل : ayazi_597@yahoo.com

با استفاده از فرم ذیل همین صفحه نیز می توانید به شکل الکترونیکی پیام خود را برای مدیریت و تحریریه فصل تدوین ارسال کنید.

پایگاه خبری تحلیلی فصل تدوین آماده استفاده از نظرات، سوژه های پیشنهادی و انتقادات می باشد.