فصل تدوین-نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی توسط امور بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت ملّی گاز ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل تدوین-نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی توسط امور بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت ملّی گاز ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این ارزیابی به مدت یک هفته و با حضور بازرس اعزامی شرکت ملّی گاز ایران از ادارات تابعه و مشاهدات حضور ی و اخذ مستندات مربوطه انجام گردیده است.
رئیس روابط عمومی این شرکت در توضیح فرآیند رسیدگی به درخواست ها و انتقادات مردمی در شرکت گاز استان افزود: این شرکت بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ نسبت به استقرار سیستمی نظام مند در راستای رسیدگی به درخواست ها، انتقادات و پیشنهادات مردمی اقدام نموده و در بهبود این روند نسبت به مکانیزه نمودن روند رسیدگی به درخواست ها، ارائه کد رهگیری و پاسخگویی در کمترین زمان ممکن اقدام نموده است.
مهندس قنبری تصریح کرد: علاوه بر مراجعات حضوری از طریق میز خدمت،دیدار عمومی مدیرعامل شرکت، پست الکترونیک مدیرعامل، سامانه ۳۱۹۴، سایت شرکت و شماره تماس مستقیم واحد روابط عمومی ۳۴۴۲۴۴۰۶ از جمله کانال های دریافت و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات مردمی می باشد.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز اظهار داشت: رسیدگی بموقع به انتقادات ذینفعان شرکت از مطالبات مردمی بوده و واحد روابط عمومی شرکت گاز به عنوان مرجع رسیدگی کننده به درخواست ها،آماده دریافت و پاسخگویی شفاف به مخاطبین محترم می باشد.