فصل تدوین-اداره کل راه آهن آذربایجان اعلام کرد ،در راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان آذربایجان غربی و استان های همجوار، و تسهیل تردد زائرین محترم بارگاه ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع )و هموطنان ساکن در این منطقه، اقدام به راه اندازی قطارمسافری ارومیه- مشهد از روزسه شنبه مورخه ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۸تا اطلاع ثانوی بصورت شش روز یکبار با ظرفیت ۴۴۰نفر نموده است حرکت این قطار از ارومیه به مشهد در ساعت ۲۰ :۱۲ و مراجعت این قطار از مشهد در ساعت ۲۰ :۲۳خواهد بود .

فصل تدوین-اداره کل راه آهن آذربایجان اعلام کرد ،در راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان آذربایجان غربی و استان های همجوار، و تسهیل تردد زائرین محترم بارگاه ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع )و هموطنان ساکن در این منطقه، اقدام به راه اندازی قطارمسافری ارومیه- مشهد از روزسه شنبه مورخه ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۸تا اطلاع ثانوی بصورت شش روز یکبار با ظرفیت ۴۴۰نفر نموده است حرکت این قطار از ارومیه به مشهد در ساعت ۲۰ :۱۲ و مراجعت این قطار از مشهد در ساعت ۲۰ :۲۳خواهد بود .
به گزارش خبرنگار ما  بر اساس این اطلاعیه ؛ قیمت بلیت این قطاربرای سالن چهار خوابه یکصدو سی و هشت هزار تو مان و برای سالن شش خوابه یکصدو شانزده هزار تومان است است.متقاضیان سفر با این قطار می توانند بلیت این قطار رااز مراکز فروش بلیت طرف قرارداد راه آهن در سطح کشور و سایت اینترنتی rai.ir خریداری نمایند ضمنا سامانه صدای مسافر بشماره ۰۲۱۵۱۴۹ آماده پاسخگوئی به سؤالات و پیشنهادات هموطنان عزیز است.