فصل تدوین-فرماندار تبريزگفت: هرگونه افزايش قيمت نان بدون ابلاغ، غيرقانوني است و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

فصل تدوین-فرماندار تبریزگفت: هرگونه افزایش قیمت نان بدون ابلاغ، غیرقانونی است و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ با توجه به وجود برخی شایعات در خصوص گرانفروشی توسط تعدادی از واحدهای نانوایی، مهندس مهدوی گفت: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت نان توسط فرمانداری صادر نشده است.

فرماندار شهرستان تبریز، گرانفروشی احتمالی برخی واحدهای نانوایی را اقدامی خودسرانه دانسته و خاطرنشان کرد: قیمت های رسمی ابلاغی در ابتدای سال جاری، به دو شکل یارانه ای و آزادپز مبنای فروش نان می باشد که تمام واحدهای نانوایی مکلف به رعایت آن هستند.

وی در پایان، از شهروندان خواست هرگونه گرانفروشی را به اداره صمت و واحد بازرسی فرمانداری گزارش دهند.