فصل تدوین- بیستمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در آبانماه ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

فصل تدوین- بیستمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درآذرماه  سال ۱۳۹۹ منتشر شد.
به گزارش خبرنگارماازتبریز؛pdfاین ماهنامه هم اکنون ازخروجی لینک به‌صورت الکترونیکی قابل دانلودومشاهده می‌باشد.

مخاطبین محترم جهت مشاهده می توانند روی لینک زیرکلیک فرمایند .

 

فصل تدوین شماره۲۰ سال -۹۹