فصل تدوین- بیست و یکمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در دی ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

فصل تدوین- بیست و یکمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین دردی سال ۱۳۹۹ منتشر شد.
به گزارش خبرنگارماازتبریز؛pdfاین ماهنامه هم اکنون ازخروجی لینک به‌صورت الکترونیکی قابل دانلودومشاهده می‌باشد.

مخاطبین محترم جهت مشاهده می توانند روی لینک زیرکلیک فرمایند .

بیست و یکمین شماره فصل تدوین  در دی ماه ۱۳۹۹