فصل تدوین-بیست و هشمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درمردادماه ۱۴۰۰منتشر شد.

فصل تدوین- بیست و هشمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درمردادماه ۱۴۰۰منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ما ؛ pdf این ماهنامه هم اکنون ازخروجی لینک به‌ صورت الکترونیکی قابل دانلود و مشاهده می‌باشد.
مخاطبین محترم جهت مشاهده می توانند روی لینک زیرکلیک فرمایند .
شماره ۲۸ ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین