تخصیص زمین رایگان برای تولد سوم / قرارداد واگذاری حائزین شرایط منعقد می شود

تخصیص زمین رایگان برای تولد سوم / قرارداد واگذاری حائزین شرایط منعقد می شود

فصل تدوین- دکتر مجید کیانی عصر یکشنبه در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت منطقه اظهار داشت: سازمان به‌جد دنبال اجرای قانون جوانی جمعیت است و در این راستا به کارکنان در صورت ازدواج، ۲۰۰ میلیون ریال هدیه به انضمام ۲ میلیارد ریال تسهیلات و در صورت تولد فرزند سوم ۱۰۰ میلیون ریال هدیه به انضمام ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه اعطا می‌شود.