بیش از ۹۵ درصد ایرانی ها حداقل یک بار اختلال اداراری داشته اند ۱۸ آبان ۱۳۹۸

درسومین کنگره بین الملی ارولوژی در تبریز عنوان شد:
بیش از ۹۵ درصد ایرانی ها حداقل یک بار اختلال اداراری داشته اند

فصل تدوین-سومین کنگره بین المللی ارولوژی با شرکت بیش از ۱۰۰ متخصص داخلی و هفت کشور خارجی ر تبریز برگزار شد.

درمان مثانه بیش فعال اولین بار در آسیا و در تبریز ۱۸ آبان ۱۳۹۸

در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز اتفاق افتاد:
درمان مثانه بیش فعال اولین بار در آسیا و در تبریز

دانش و فناوری
چیزی یافت نشد !