رقم دقیق افزایش حقوق مشخص شد

رقم دقیق افزایش حقوق مشخص شد

فصل تدوین-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش حقوق یک میلیونی شاغلان و ۹۰۰ هزار تومانی بازنشستگان از اول مهرماه اجرایی می‌شود.