قیمت روز خودرو؛ نوسانات بازار شدت گرفت

قیمت روز خودرو؛ نوسانات بازار شدت گرفت

فصل تدوین-قیمت خودرو امروز، 16 مرداد 1402، نوسانات زیادی را به ویژه در بازار خودروهای داخلی تجربه کرد. در بازار مونتاژی‌ها وضعیت کمی متفاوت بود و ثبات بیشتری به چشم می‌خورد.