انتشار بیست ونهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در مردادماه۱۴۰۰ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

انتشار بیست ونهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در مردادماه۱۴۰۰

فصل تدوین-در آستانه هفته دفاع مقدس بیست ونهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درشهریورماه  ۱۴۰۰منتشر شد.

فصل تدوین (ماهنامه)
انتشار بیست وچهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

انتشار بیست وچهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین

فصل تدوین- بیست و چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین  در فروردین ماه 1400منتشر شد.

انتشار بیست و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

انتشار بیست و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین

فصل تدوین- بیست و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین  اسفند ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

انتشار بیست ودومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

انتشار بیست ودومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین

فصل تدوین- بیست ودومین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درآخرین روز از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

انتشار بیست ویکمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین ۳۰ دی ۱۳۹۹

انتشار بیست ویکمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین

فصل تدوین- بیست و یکمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در دی ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

بیستمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۴ آذر ۱۳۹۹

بیستمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- بیستمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در آبانماه ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

نوزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۵ آبان ۱۳۹۹

نوزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-نوزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در آبانماه ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-هیجدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس درمهر ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-هفدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین اولین روز از شهریور ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین  منتشر شد. ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

فصل تدوین ؛ شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در تیرماه سال 99 منتشر شد.

پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با اول تیرماه ۱۳۹۹منتشر شد. برای مشاهد PDF این نشریه لطفا روی فایل زیر راست کلیک فرمایید . —————————————————————————