فصل تدوین- بیست و هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در ۲۵ تیرماه  ۱۴۰۰منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ما ؛ pdf این ماهنامه هم اکنون ازخروجی لینک زیر به‌صورت الکترونیکی قابل دانلود ومشاهده می‌باشد.

مخاطبین محترم جهت مشاهده می توانند روی لینک زیرکلیک فرمایند .

شماره ۲۷ ماهنامه الکرونیکی فصل تدوین