تاریخ انتشار : یکشنبه 1 بهمن 1402 - 17:29
کد خبر : 4680

تحقق شایسته سالاری با انتخاب صمد حسن زاد به ریاست اتاق ایران

تحقق شایسته سالاری با انتخاب صمد حسن زاد به ریاست اتاق ایران
فصل تدوین- اتاق ایران انتخاب حساس ریاست آن را پیش روی داشت ودوستداران و دلسوزان این نهاد قدرتمند غیر دولتی به انتخاب فردی شایسته و کاردان برریاست آن امید وارشدند و حاج صمد حسن زاده را با رای قاطع در صدر اتاق نشاندند...که ان شاءالله با مساعی و هماهنگی بیشتر اعضا و ربیس جدید اتاق ایران در هدایت تولید و صنعت و اقتصاد کشور خوب پیش روند و بخشی از مشکلات عدیده اقتصادی مردم ایران را گره گشایی کنند.

فصل تدوین- اتاق ایران انتخاب حساس ریاست آن را پیش روی داشت ودوستداران و دلسوزان این نهاد قدرتمند غیر دولتی به انتخاب فردی شایسته و کاردان برریاست آن امید وارشدند و حاج صمد حسن زاده را با رای قاطع در صدر اتاق نشاندند…که ان شاءالله با مساعی و هماهنگی بیشتر اعضا و ربیس جدید اتاق ایران در هدایت تولید و صنعت و اقتصاد کشور خوب پیش روند و بخشی از مشکلات عدیده اقتصادی مردم ایران را گره گشایی کنند.

تعاملات اقتصادی با جذب سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای پیشرفته را توسعه دهند.و راههای جذب سرمایه گذاری خارجی را به کشور بگشایند.
اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران به عنوان بزرگترین نهاد تجاری غیردولتی کشور که به دنبال فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه‌ی اقتصادی ایران و تبادل افکار و بیان آرا و نظرات مدیران و صاحبان واحد های صنعتی،معدنی،کشاورزی و بازرگانی کشورمان بیش از صد سال پیش شکل گرفته در این وانفسای مشکلات عدیده اقتصادی، به عنوان بارقه‌ی امید مردم و اقتصاد دانان می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید، صنعت و تجارت ایران و رفع نگرانی های مردم داشته باشد.

قرار گرفتن فردی کارکشته و آگاه در صدر آن و تعامل و همکاری بیشتر با اتاق استان ها و همچنین اتاق های مشترک با کشورهای همسایه و مختلف و نیزارائه نظرات مشورتی صائب در مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه و از همه مهم تر تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران می‌طلبید که مردی همه فن حریف و توانا و آگاه زمام این اتاق را عهده دار شود و کشتی طوفان زده اقتصاد و تولید را به سرانجام مقصود برساند. مردی که تعاملات بین المللی با روابط عمومی وسیع و آشنا به فوت فن تجارت و کسب کار را در این عصر دانایی و جهانی شده داشته باشد.

خرد جمعی با بکار گیری شور و مشورت و همفکری

خرد جمعی پیش گیرد و با شور و مشورت و همفکری و اجماع بزرگان تجارت و اقتصاد کشور و بهره گیری از تجارب جهانی ایران عزیز را بسوی رونق کسب و کار سوق دهد و بخشی از موانع و چالش های موجود را کنار زند.

در این راستا صاحب نظران، آگاهان اقتصادی و کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها در شمال‌غرب و تمام استانهای کشور متفق‌القول ‌اند که حاج صمد حسن زاده با ۶۰ سال فعالیت تجاری و تولیدی در تهران و تبریز می‌تواند سکان اتاق ایران را عهده دار شود. آنها در اتاق تبریز و انجمن های صنعت و اقتصاد و خانه توسعه آذربایجان معتقدند و شهادت می‌دهند حاج صمد حسن زاده مردی سلیم النفس، پاکدست، کاربلد، آینده نگر بوده و آرام وصبور و چون کوه استوارو معتدل و میانه رو که لازمه هر فعالیت اقتصادی و تولیدی است می‌تواند تمام هم و غم خود را برای رونق و اعتبار اتاق ایران به عهده بگیرد. و بر حاشیه های اخیر اتاق پایان دهد.

در این شرایط حساس که اقتصاد ایران به توجه ملی و اهتمام بیشتر دست اندر کاران ارشد کشور نیازمند است، حاج صمد حسن زاده ۸۰ ساله تواناست تا با تعامل و همفکری همه اعضا محترم، در رفع برخی از این مشکلات عدیده اقتصادی، تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور قدم های مثبتی بردارد چرا که با درایت و شایستگی و فطانت و کیاست و با هوش ذاتی و اکتسابی با بهره گیری از اصول مدیریت علمی و اقتصادی همیشه منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح داده و برای ایرانی آباد و آزاد و مترقی و پیشرفته می اندیشد. لذا با آگاهی کامل و تکیه بر پیشینه پرافتخار ایشان بود که همه تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع کشورمان دست در دست دادند و در انتخاب رئیس جدید اتاق ایران با رای قاطع به این فرد با تجربه و کارآزموده،جایگاه اتاق ایران را ارتقا بخشیده و در تحقق اهداف و بیانیه ماموریت سازمان بزرگ اتاق ایران سهیم شدند.

تاکید به رونق تولید و توجه به اقتصاد و گشایش اقتصادی

حاج صمد حسن زاده در جلسات خانه توسعه آذربایجان و اتاق تجار تبریز نیز همیشه بر رونق تولید و توجه به اقتصاد و گشایش اقتصادی تاکید داشته و معتقد است که با همدلی تولید کنندگان و صنعتگران و صاحبان سرمایه و همدلی نهادهای اقتصادی دولتی و بخش خصوصی می توان بر بخشی از این چالش ها فائق آمد. نشستن حاج صمد حسن زاده را در ریاست اتاق ایران
به فال نیک می گیریم و امیدواریم با استعانت حق تعالی این فرزند کاربلد وکارکشته و ثروتمند تبریز
بتواند در تعالی اتاق ایران تمام هم و غم خود را با همدلی و همراهی اعضا بکار گیرد .
●محمد فرج پور باسمنجی
■عضو خانه توسعه آذربایجانتبریزی خوش نام و شایسته به ریاست اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدخبرگزاری آریا- اتاق ایران انتخاب حساس ریاست آن را پیش روی داشت ودوستداران و دلسوزان این نهاد قدرتمند غیر دولتی به انتخاب فردی شایسته و کاردان برریاست آن امید وارشدند و حاج صمد حسن زاده را با رای قاطع در صدر اتاق نشاندند…که ان شاءالله با مساعی و هماهنگی بیشتر اعضا و ربیس جدید اتاق ایران در هدایت تولید و صنعت و اقتصاد کشور خوب پیش روند و بخشی از مشکلات عدیده اقتصادی مردم ایران را گره گشایی کنند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای پیشرفته را توسعه دهند.و راههای جذب سرمایه گذاری خارجی را به کشور بگشایند.
اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران به عنوان بزرگترین نهاد تجاری غیردولتی کشور که به دنبال فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه‌ی اقتصادی ایران و تبادل افکار و بیان آرا و نظرات مدیران و صاحبان واحد های صنعتی،معدنی،کشاورزی و بازرگانی کشورمان بیش از صد سال پیش شکل گرفته در این وانفسای مشکلات عدیده اقتصادی، به عنوان بارقه‌ی امید مردم و اقتصاد دانان می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید، صنعت و تجارت ایران و رفع نگرانی های مردم داشته باشد.

قرار گرفتن فردی کارکشته و آگاه در صدر آن و تعامل و همکاری بیشتر با اتاق استان ها و همچنین اتاق های مشترک با کشورهای همسایه و مختلف و نیزارائه نظرات مشورتی صائب در مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه و از همه مهم تر تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران می‌طلبید که مردی همه فن حریف و توانا و آگاه زمام این اتاق را عهده دار شود و کشتی طوفان زده اقتصاد و تولید را به سرانجام مقصود برساند. مردی که تعاملات بین المللی با روابط عمومی وسیع و آشنا به فوت فن تجارت و کسب کار را در این عصر دانایی و جهانی شده داشته باشد.

خرد جمعی پیش گیردو با شور و مشورت و همفکری و اجماع بزرگان تجارت و اقتصاد کشور و بهره گیری از تجارب جهانی ایران عزیز را بسوی رونق کسب و کار سوق دهد و بخشی از موانع و چالش های موجود را کنار زند.

در این راستا صاحب نظران، آگاهان اقتصادی و کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها در شمال‌غرب و تمام استانهای کشور متفق‌القول ‌اند که حاج صمد حسن زاده با ۶۰ سال فعالیت تجاری و تولیدی در تهران و تبریز می‌تواند سکان اتاق ایران را عهده دار شود. آنها در اتاق تبریز و انجمن های صنعت و اقتصاد و خانه توسعه آذربایجان معتقدند و شهادت می‌دهند حاج صمد حسن زاده مردی سلیم النفس، پاکدست، کاربلد، آینده نگر بوده و آرام وصبور و چون کوه استوارو معتدل و میانه رو که لازمه هر فعالیت اقتصادی و تولیدی است می‌تواند تمام هم و غم خود را برای رونق و اعتبار اتاق ایران به عهده بگیرد. و بر حاشیه های اخیر اتاق پایان دهد.

در این شرایط حساس که اقتصاد ایران به توجه ملی و اهتمام بیشتر دست اندر کاران ارشد کشور نیازمند است، حاج صمد حسن زاده ۸۰ ساله تواناست تا با تعامل و همفکری همه اعضا محترم، در رفع برخی از این مشکلات عدیده اقتصادی، تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور قدم های مثبتی بردارد چرا که با درایت و شایستگی و فطانت و کیاست و با هوش ذاتی و اکتسابی با بهره گیری از اصول مدیریت علمی و اقتصادی همیشه منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح داده و برای ایرانی آباد و آزاد و مترقی و پیشرفته می اندیشد. لذا با آگاهی کامل و تکیه بر پیشینه پرافتخار ایشان بود که
همه تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع کشورمان دست در دست دادند و در انتخاب رئیس جدید اتاق ایران با رای قاطع به این فرد با تجربه و کارآزموده،جایگاه اتاق ایران را ارتقا بخشیده و در تحقق اهداف و بیانیه ماموریت سازمان بزرگ اتاق ایران سهیم شدند.

حاج صمد حسن زاده در جلسات خانه توسعه آذربایجان و اتاق تجار تبریز نیز همیشه بر رونق تولید و توجه به اقتصاد و گشایش اقتصادی تاکید داشته و معتقد است که با همدلی تولید کنندگان و صنعتگران و صاحبان سرمایه و همدلی نهادهای اقتصادی دولتی و بخش خصوصی می توان بر بخشی از این چالش ها فائق آمد. نشستن حاج صمد حسن زاده را در ریاست اتاق ایران
به فال نیک می گیریم و امیدواریم با استعانت حق تعالی این فرزند کاربلد وکارکشته و ثروتمند تبریز
بتواند در تعالی اتاق ایران تمام هم و غم خود را با همدلی و همراهی اعضا بکار گیرد .
●محمد فرج پور باسمنجی
■عضو خانه توسعه آذربایجان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.