درسومین کنگره بین الملی ارولوژی در تبریز عنوان شد: