فصل تدوین- گزارش تصویری از حضور وزیر صمت و استاندار آذربایجان شرقی در مراسم عملیات اجرایی کارخانجات ذوب و پالایش مجتمع مس سونگون

فصل تدوین- گزارش تصویری از حضور وزیر صمت و استاندار آذربایجان شرقی در مراسم عملیات اجرایی کارخانجات ذوب و پالایش مجتمع مس سونگون