فصل تدوین- چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با سی خرداد ماه سال ۱۳۹۹منتشر شد.

فصل تدوین- چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با سی خرداد ماه ۱۳۹۹منتشر شد.

برای مشاهد PDF این نشریه لطفا روی فایل زیر راست کلیک فرمایید .
—————————————————————————————————————————-

لینک PDF ماهنامه فرهنگی اجتماعی فصل تدوین شماره ۱۴ سی خرداد ۱۳۹۹