فصل تدوین-کتاب مجموعه مقالات و یادداشت های مرتبط با ویروس کرونا با مشارکت حدود ۳۰ تن از اساتید و پژوهشگران وارد بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ ۳۰ تن از اساتید و پژوهشگران حقوق ایران زمین توسط انجمن علمی حقوق اساسی ایران و با ابتکار و پیگیری های شش ماهه اساتید والامقام و خستگی ناپذیر جناب دکتر گرجی ازندریانی و جناب دکتر بیژن عباسی تقدیم جامعه حقوقی کشور گردید.
همچنین دیباچه کتاب بادکتر گرجی ،داوری مقالات با دکتر عباسی و نگارش کتاب به کوشش دکتر امیر ملک زاده و دکتر پژمان غفوری بوده است.
گفته می شود ؛به زودی خبرهای بسیار خوبی از انجمن علمی حقوق اساسی ایران در این ارتباط  خواهیم شنید.
یک منبع موثوق اعلام کرد : هیئت مدیره این مجموعه با تمام وجود به دنبال عملیاتی نمودن برنامه های علمی است .