فصل تبریز-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: قوه مقننه در برابر سیاست کنونی دولت برای توزیع کالاهای اساسی می ایستد و  اگر دولت سازوکار جدیدی برای تامین این کالاها ابلاغ نکند، مجلس خود ورود کرده و راهکاری برای آن می اندیشد.

به گزارش خبرنگار ما ؛محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با انتقاد از اینکه پس از گذشت ۳ ماه از سال دولت هنوز سازوکار تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را مشخص نکرده است، گفت: اگر در سال جدید دولت براساس روش سال گذشته ارز دولتی را هزینه کند، مردم متضرر می شوند و چیزی نصیب آنها نمی شود.

نماینده مردم نماینده مردم تالش و رضوان شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: روش سنتی دیگر پاسخگوی تامین کالاهای اساسی مردم در سال جاری نیست و مسئولان دولتی باید براساس سازوکاری که مجلس برای تامین این کالاها تعریف کرده کار کنند.

مابه التفاوت ارز دولتی که سال گذشته به برخی کالاها تخصیص داده شده به جیب چه کسی رفته است؟

وی ادامه داد: اگر دولت براساس روش های مشخص شده در بودجه سال ۹۸، کالاهای اساسی مردم را تامین نکند قطعا مجلس در برابر دولت خواهد ایستاد و اجازه نمی دهد قوه مجریه همانند گذشته توزیع کالاهای اساسی را انجام داده و به همان نحو ارز را تخصیص دهد.

روش فعلی تامین کالاهای اساسی یعنی حیف و میل بیت المال، مردم را در تنگنا قرار دادن و برای آنها مشکل ایجاد کردن که نتیجه ای جز ایجاد نارضایتی در جامعه ندارد و ادامه آن نشان می دهد دستی پشت پرده  در کار است که می خواهد نارضایتی ایجاد کند

شکری بابیان اینکه هنوز دستگاه های نظارتی گزارش نداده اند که مابه التفاوت ارز دولتی که سال گذشته به برخی کالاها تخصیص داده شده به جیب چه کسی رفته است، تاکید کرد: مردم که از این ارز دولتی بهره مند نشدند و کماکان از این شیوه توزیع کالاهای اساسی نارضایتی هایی دارند و به همین ترتیب قیمت ها نیز افزایش یافته و سرسام آور بالا می رود.

مجلس در برابر سیاست کنونی دولت برای توزیع کالاهای اساسی می ایستد

وی افزود: روش فعلی تامین کالاهای اساسی یعنی حیف و میل بیت المال، مردم را در تنگنا قرار دادن و برای آنها مشکل ایجاد کردن که نتیجه ای جز ایجاد نارضایتی در جامعه ندارد و ادامه آن نشان می دهد دستی پشت پرده  در کار است که می خواهد نارضایتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کارگروهی برای اتخاذ تصمیم درباره نحوه توزیع ارز دولتی ایجاد می شود تا  کالاهای اساسی به دست مردم برسد، تصریح کرد: قوه مقننه در برابر سیاست کنونی دولت برای توزیع کالاهای اساسی می ایستد و اگر دولت سازوکار جدیدی برای تامین این کالاها ابلاغ نکند، مجلس خود ورود کرده و راهکاری برای آن می اندیشد.