فصل تدوین-در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کارگاه آموزشی رایگان توسط آموزشگاه آزاد خیر ( مجتمع فنی تبریز ) در رشته مهارتهای هفتگانه ACDL برای خانواده رهجویان پاک شده از بلیه خانمان سوز اعتیاد به تعداد 34 نفر برگزار شد.

فصل تدوین-در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کارگاه آموزشی رایگان توسط آموزشگاه آزاد خیر ( مجتمع فنی تبریز ) در رشته مهارتهای هفتگانه ACDL برای خانواده رهجویان پاک شده از بلیه خانمان سوز اعتیاد به تعداد ۳۴ نفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کارگاه آموزشی رایگان در رشته مهارتهای هفتگانه ACDL برای خانواده رهجویان پاک شده از بلیه خانمان سوز اعتیاد به تعداد ۳۴ نفر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و در جهت سوق دادن خانواده رهجویان پاک شده از بلیه خانمان سوز اعتیاد برای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده دوره های مهارتی منجر به شغل توسط مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگا ههای آزاد فنی و حرفه ای خیّر برگزار می شود .

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود در بخش خصوصی، اقدام به تشکیل آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خیّر برای آموزش افراد آسیب دیده اجتماعی نیازمند و مستعد نموده است که آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مجتمع فنی تبریز با بیشترین تعداد نفرات آموزش دیده در کمترین زمان یکی از پر تلاش ترین آموزشگاه های خیّر در این زمینه بوده است.